“අවි තොපේය බිම අපේය” කරුණට එරෙහිව වහා නීතිය ක්‍රීයාත්මක විය යුතුයි

telephone x 1

“අවි තොපේය බිම අපේය” කරුණට එරෙහිව වහා නීතිය ක්‍රීයාත්මක විය යුතුයි

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *