ජනරජ පෙරමුණේ සමාරම්භක ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය පිළිගැන්වීම..

telephone x 1

ජනරජ පෙරමුණේ සමාරම්භක ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය පිළිගැන්වීම..

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

අද (05) උදෑසන අභයගිරි මහ සෑ විහාරාධිපති, ආචාර්ය කල්ලංචියේ රත්නසිරි හිමිපාණන් බැහැ දැකි එක්සත් ජනරජ පෙරමුණේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා උන්වහන්සේ ආශිර්වාද ලබාගෙන සුහද සාකච්ඡාවක නියැලුණු අතර, ජනරජ පෙරමුණු සමාරම්භක ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය ද විහාරාධිපති හිමියන් වෙත පිළිගන්වන ලදී. මේ අවස්ථාවට ජනරජ පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක සුමේධ රත්නායක මහතා ඇතුළු පිරිසක් ද එක් විය.

 

අද (05) අනුරාධපුර ශ්රී සාරානන්ද පිරිවෙන වෙත ගිය එක්සත් ජනරජ පෙරමුණේ නායක පාඨලී චම්පික රණවක මහතා. පිරිවෙන් අධ්යක්ෂ, රාජකීය පණ්ඩිත උඩදප්පල ඥානාලෝක ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැ දැක ආශිර්වාද ලබාගත්තේ ය. ජනරජ පෙරමුණේ සමාරම්භක ප්රතිපත්ති ප්රකාශනය ද උන්වහන්සේ වෙත පිළිගැන්විණ. මේ අවස්ථාවට ජනරජ පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක සුමේධ රත්නායක මහතා ඇතුළු පිරිසක් ද එක් විය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *