ඩිජිටල් මාධ්‍ය

විද්‍යුත් පුස්තකාලය

මා විසින් විවිධ අවස්ථා වල ලියු පොත පත ඩිජිටල් මාධ්‍යයෙන් මෙහි පළකර ඇත.

 
Library

චායාරූප ගැලරිය

දේශපාලන දිවිගමනේ විවිධ විශේෂ අවස්ථා අපගේ කැමරා කාචයේ සටහන් වූ අයුරු නරඹන්න.

 

වීඩියෝ ගැලරිය

දේශපාලන දිවියේ විශේෂ අවස්ථා සහ ප්‍රකාශ සහිත පටිගත කරන ලද රූපරාමු සහ දර්ශන  මෙහිදී නරඹන්න.

හඬපට ගැලරිය

සහභාගී වූ විවිධ ගුවන්විදුලි වැඩසටහන් සහ හඬපට ලෙස නිකුත් කල නිවේදන මෙහි අඩංගු වේ.

 

විශේෂාංග

දැනුම, සෞන්දර්යය විශිෂ්ටත්වයට විදහා පාන විශේෂ අවස්ථා සහ ප්‍රකාශ සහිත පටිගත කරන ලද රූපරාමු සහ විශේෂිත දර්ශන  මෙහිදී නරඹන්න.