නිරීක්ෂණ චාරිකාව – නොරොච්චෝලේ විදුලිබලාගාරය

telephone x 1

නිරීක්ෂණ චාරිකාව – නොරොච්චෝලේ විදුලිබලාගාරය

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

රටේ ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතා පිළිබඳව අපි නිරතුරුව අවධානයෙන් සිටින්නෙමු. නොරොච්චෝලේ විදුලිබලාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක යෙදෙමින්…

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *