පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රම සහ විධි පිළිබඳ කාරක සභාව පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා රේගු මූලස්ථානය ඇතුළු පරිශ්‍රයන්හි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.

telephone x 1

පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රම සහ විධි පිළිබඳ කාරක සභාව පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා රේගු මූලස්ථානය ඇතුළු පරිශ්‍රයන්හි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

රේගු ක්‍රියාවලියේ පවතින ගැටලු සහ දුර්වලතා හදුනාගැනීමට පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රම සහ විධි පිළිබඳ කාරක සභාව පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා රේගු මූලස්ථානය ඇතුළු පරිශ්‍රයන්හි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය.
කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ඇතුළු සාමාජික මන්ත්‍රීවරු පිරිසක්ද මෙම අවස්ථාවට එක්වූහ.
රජයේ ආදායම වැඩිකිරීම ඇතුළු සාධනීය පියවරයන් නිර්දේශ කිරීම සදහා වන ක්‍රම සහ විධි පිළිබඳ කාරක සභාවට පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝග අනුව අදාළ ආයතන පරිශ්‍රයන් වෙත ගොස් විමර්ශන කටයුතු සිදුකිරීම සදහා ලැබී ඇති බලතල ප්‍රකාරව මෙම විමර්ශනය සිදුවිය.
මේ අනුව රේගු මූලස්ථානයේ තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය, වරාය භූමිය තුළ පිහිටි බහාලුම් සුපරික්ෂා කිරීම් (Scan) අංශය සහ ඔරුගොඩවත්ත පිහිටි ශ්‍රී ලංකා රේගුවට අයත් බහාලුම් පරීක්ෂා කිරීමේ අංගනය ඇතුළු අංශවල කටයුතු මෙහිදී නිරීක්ෂණයට ලක්විය.
ආනයන සහ අපනයන ක්‍රියාවලියේ පවතින ප්‍රමාදයන් මගහරවාගනිමින් කාර්යක්ෂම සේවයක් ලබා දීමටත්, ආදායම වැඩිකරගැනීමටත්, වත්මන් කෘතීම බුද්ධිය (AI) ඇතුළු නවීණ පරිගනක තාක්ෂණය භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාව මෙහිදී කාරක සභා සභාපති ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා විසින් පෙන්වා දෙන ලදී. එසේම රේගු ක්‍රියාවලියේ දැනට පවතින දුර්වලතා නිවැරදිකර ගැනීමට ප්‍රධාන කාර්යසාධක දර්ශක (KPIs) යොදා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව ඇතුළු සාධනීය පියවරයන් පිළිබදව මෙහිදී කරුණු පැහැදිළි කළේය.

 

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *