සබරගමුව ඓතිහාසික බොල්තුඹේ මහ සමන් දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යයය.

telephone x 1

සබරගමුව ඓතිහාසික බොල්තුඹේ මහ සමන් දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යයය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

සබරගමුව ඓතිහාසික බොල්තුඹේ මහ සමන් දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර මංගල්යයේ දෙවන රන්දෝලි පෙරහැර පසුගියදා පැවැත්වූ අතර බස්නායක නිලමේතුමන්ගේ ආරාධනය පරිදි හිටපු විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්ය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතාද සහභාගී විය.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *