මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරය (2015 – 2019)

telephone x 1

පතිරූප දේශයක් සොදුරු පුරවරයක්

 • වසර 10කට පසු ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නව ජාතික භෞතික සැලසුමක් හඳුන්වා දීම මගින් කොළඹ – ත්‍රිකුණාමලය රටේ ප්‍රධාන ආර්ථීක වේදිකාව බවට පත්කරලීමට යෝජනා කිරීම.
 • බස්නාහිර පලාතට විධිමත් සංවර්ධනයක් අත්කර ගැනීම උදෙසා මහානගර සැළසුමක් හඳුන්වාදීම හා සියලු ආයතනවල සහභාගීත්වයෙන් එය ක්‍රියාත්මක කරලීම.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට සියලුම ප්‍රවාහන මාදිලි එකම වහලක් යටට ගෙන එමින්, ක්‍රමවත් ප්‍රවාහන සැලසුමක් සහිත බහුමාදිලි ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන හඳුන්වාදීම.
 • පරිසරවේදීන්ගේ, සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ගේ දැඩි විරෝධයට ලක්වී තිබූ පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය සැමගේ එකඟතාවය ඇතිව, රටට වාසිසහගත ලෙස යලි ගිවිසුම්ගතව, විධිමත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීම හා මූල්‍ය නගරයක් ලෙස යළි ගොඩනැංවීම.
 • පොදු ප්‍රවාහනය දිරිමත් කිරීම සඳහා බස් රථ සඳහා වෙන් වූ ප්‍රමුඛතා මංතීරුවක් හඳුන්වා දීම. එසේම බස්රථ නවීකරණය හා ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීම තුළින් වඩාත් ප්‍රශස්ත පොදු ප්‍රවාහන බස් රථ සේවාවක් සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම.
 • ගංවතුර පාලනයට කොළඹ ජල පොම්පාගාර ස්ථාපිත කිරීම.
 • කොළඹ නගරයේ අඩු පහසුකම් සහිත ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා වසර 2020 වන විට නිවාස 20,000 ක් ඉදි කර දීම සඳහා පියවර ගැනීම. 2025 වන විට කොළඹ හා අවට පැල්පත් වාසීන්ගේ ප්‍රශ්ණය විසඳීම.
 • දැනුම හා නවෝත්පාදනය පදනම් කරගත් ආර්ථීකයක් ගොඩනැගීම තේමා කරගත් හෝමාගම තාක්ෂණික නගරයේ වැඩකටයුතු ආරම්භ කිරීම.
 • බේරේ වැව ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය මධ්‍යම වාණිජ්‍ය කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම සහ අවට ජීවත් වූ පැල්පත් වාසීන්ට නිවසක් සමග නව දිවියක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.
 • භාණ්ඩ හුවමාරු සහ ප්‍රතිඅපනයනය විධිමත් කිරීම සහ ලාභදායි ධනෝත්පාදන සඳහා ප්‍රවර්ජන නගරය සංකල්පය ඉදිරිපත් කිරීම සහ වැඩ ආරම්භය.
 • උගත් මධ්‍යම පාන්තිකයින් සඳහා සුදුසු යටිතල පහසුකම්වලින් සමන්විත නිවාස 5000 කින් යුත් ‘වියත්පුර’ නිවාස ව්‍යාපෘතිය හඳුන්වාදීම සහ එහි වැඩ ආරම්භය.
 • ලංකාවට නව්‍ය අත්දැකීමක් එක්කරමින් කසළ සඳහා තිරසර විසඳුමක් ලෙස අරුවක්කාලු සනීපාරක්ෂක කසළ රඳවනය යථාර්ථයක් බවට පත්කිරීම.
 • මාර්ග තදබදය අවම කිරීම සහ රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ එදිනෙදා කටයුතු පහසු කිරීම සහ රාජ්‍ය සේවය කාර්‍යක‍ෂකම කිරීම සඳහා සුනම්‍ය කාර්යාල වේලාවන් හඳුන්වාදීම.
 • කොළඹ නගරය හා තදාසන්න ප්‍රදේශ අතර වඩාත් කාර්යක්ෂම ප්‍රවාහන සේවාවක් හඳුන්වා දීමේ අරමුණෙන් සැහැල්ලු දුම්රිය සංක්‍රමණ පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම.
 • කොළඹ කසළ ගැටළුව විසඳමින් එම කසළ ශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස භාවිතා කරමින් විදුලිය ජනනය කිරීමේ පහසුකම් සැපයීම සඳහා පියවර ගැනීම.
 • හරිත ගොඩනැගිලි ක්‍රමවේදය හඳුන්වාදීම තුළින් රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ගොඩනැගිලි හරිත ගොඩනැගිලි බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ක්‍රමවේදය සැකසීම.
 • යෝජිත පරිපාලන නගරය වන බත්තරමුල්ලේ කාර්යාල සංකීර්ණ තුනක් ඉදි කර කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියළු රාජ්‍ය ආයතන බත්තරමුල්ලට ගෙන ඒම සඳහා පියවර ගැනීම.
 • පිටකොටුව, මහනුවර, බත්තරමුල්ල, කඩවත, 18 කනුව, හා මොරටුව කේන්ද්‍රකර ගනිමින් බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථාන ඇතිකිරීම.
 • සුඛිත පුරවර උපායමාර්ගික නගර ව්‍යාපෘතිය යටතේ නගර හා උපනගර 73ක සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම.
 • බස්නාහිර පළාත මහානගරයක් ලෙස භෞතිකව දියුණු වීමට සාපේක්ෂව බස්නාහිර පළාතේ ආධ්‍යාත්මික දියුණුව සඳහා ‘මෙත් සිත් අරණ’ ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීම.
 • කොළඹ හා තදාසන්න ප්‍රදේශවල වීදිසරණ යාචකයින් පුනරුත්තාපනය කිරීමේ වැඩපිලිවෙලක් ඇරඹීම සහ වීදිවල අයාලේ යන ගවයින් අල්ලා රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයන්හි රඳවා තැබීමේ වැඩපිළිවෙලක් ඇරඹීම.

මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සංස්ථාව
වෝටර්ස් ඒජ් පුද්ගලික සමගම
එස්එල්ආර්ඩිසී සර්විසස් පුද්ගලික සමාගම
ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තුමේන්තුව
මහානගර ව්‍යාපෘති අංශය
 • ” අපගේ වැඩ පිලිවෙලෙහි ඉලක්කය දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථිකයක් බිහි කර සැවොම සතුටින් සිටිනා, සැමටම හැකියාවට රැකියාවක් ලැබෙනා සුහුරු, සුමට , සුපිරි රටක් ගොඩ නැංවීමය.

  මහජනයාට කිසිදු අයුරකින් බර නොපැටවෙන ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන එම වැඩපිළිවෙලෙහි දී අප නවීන තාක්ෂණය, සම්ප්‍රදායික දැනුම හා අත්වැල් බැදගත් මහා විප්ලවයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නෙමු. යාචකයින් නැති, පැල්පත් නැති මානව සන්තුෂ්ටිය තහවුරු කළ සුහුරු නගරයක් නිර්මාණය කරන්නෙමු.

  ඒ විසල් අරමුණ කරා යන මේ ගමනේදී අප හසුරුවනා ආයතන සියල්ලම ලාභ ලබමින් ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරනා මුලයන් බවට පත් කිරීමට හැකිවීම සාඩම්බරයට කරුණකි. “

  පාඨලී චම්පික රණවක