ජාවාරම්කාර ව්‍යාපාරික පෙළැන්තිය පාර්ලිමේන්තුවට, මුදල් අමාත්‍යාංශයට ඉහළින් සිටීම යුක්තිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්..

telephone x 1

ජාවාරම්කාර ව්‍යාපාරික පෙළැන්තිය පාර්ලිමේන්තුවට, මුදල් අමාත්‍යාංශයට ඉහළින් සිටීම යුක්තිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්..

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

ජාවාරම්කාර ව්‍යාපාරික පෙළැන්තිය පාර්ලිමේන්තුවට, මුදල් අමාත්‍යාංශයට ඉහළින් සිටීම යුක්තිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්
-මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක

දිනමිණ පුවත් වාර්තාව – 2023.08.23

ජාවාරම්කාර ව්‍යාපාරික පෙළැන්තිය සිටින්නේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවට, මුදල් අමාත්‍යාංශයට ඉහළින් නම් එය මේ රටේ යුක්තිය පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්නයක් බව එක්සත් ජනරජ පෙරමුණේ නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී 23 දින ප්‍රකාශ කළේය.

මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළේ 23 දින පැවැති විවාදයට සහභාගි වෙමිනි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ මන්ත්‍රීවරයා මෙසේ ද පැවසීය.

පළමුව සහල් මිල අඩු වෙලා තියෙන නිසා, වී මිල දී ගැනීමේ මිල අඩු වෙලා තියෙන නිසා මේ තිරිඟු පිටි මිල පාලනය කරලා, ඒක ඉහළට ගන්න. අරගෙන, ඒකට බදු පනවලා, සහල් ගොවියා ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ යැයි කියලා කිවුවා. ඊළඟට, මේ රුපියල ශක්තිමත් වීමේ වාසිය ජනතාවට ලබා දෙන්න ඕනේ යැයි කියලා කිවුවා. එතකොට මේ මිල ස්ථායිකරණයේ අරමුණ තමයි රට ඇතුළේ තියෙන තිරිඟු පිටි තොගවල ප්‍රමාණය අඩු කිරීම. ඒක තමයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ස්ථාවරය. ඒක නම් ස්ථාවරය මේ ගැසට් නිවේදනය ගහපු ජුනි දාහතර වැනිදා තිරිඟු පිටි තොග කොපමණ තිබුණා ද කියන එක පිළිබඳ ගණන් බැලීමක් කරලා ඉන්න තිබුණා. එහෙම කිසිම ගණන් බැලීමක් කරලා නැහැ. ඒ අනුව මේ මාස දෙක ඇතුළත මේ තොග ප්‍රමාණය අඩු වුණා ද වැඩි වුණා ද කියලා මුදල් අමාත්‍යාංශයට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *