ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට නවීන බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ලක්

telephone x 1

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට නවීන බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ලක්

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට නවීන බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ලක්……. අපගේ සංකල්පයකට අනුව, විදුලිබල අමාත්‍යංශය සහ එයට අනුබද්ධිත සියලු ආයතනවල ධන පරිත්‍යාගයෙන් රු. මිලියන 25 ක වියඳමින් ඉදිවන බහුකාර්යය ගොඩනැගිල්ලේ වැඩකටයුතු අද දිනයේ ආරම්භ කෙරිණ. භූමියේ පවතින ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව මෙය දළදා මාලිගා පරිශ්‍ර භූමිය තුල ඉදිවන අවසන් ගොඩනැගිල්ල වනු ඇත. මෙමගින් දළදා මාලිගා පරිශ්‍රය තුල සිදුකෙරෙන සියලු පුණ්‍ය කටයුතු සඳහා පහසුකම් සපයා ගතහැක. මේ උතුම් කාර්යය සඳහා ශ්‍රම දායකත්වය ලබා දෙනුයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවයි.
ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *